Хроника

КРИМИНАЛ У СРБИЈИ – Корумпирана општинска власт уништава Буковичку бању!

Преносимо текст портала Стварност из Аранђеловца који нам говори о уништавању једне од најстаријих бања у Србији од стране корумпирање општинске власти у том граду.

Данас је Драган Тодоровић доставио Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу решење грађевинског иснпектора општине Аранђеловац о затварању нелегалног градилишта „Ловачки дом“, од 6. августа, а одмах после тога видели смо и решење о затварању градилишта на отвореном базену.

После подношења кривичне пријаве Драгана Тодоровића 24. јула ипак је реаговала Снежана Миливојевић, грађевински инспектор Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Аранђеловац, те је 6. августа донела решење број: 356-160-1/2020-06, ради затварања „градилишта предузећу „Буковичка бања Стублина“ ДОО инвеститору доградње и реконструкције пословног објекта „Ловачки дом“, која се врши без грађевинске дозволе на кп бр. 2431/5 КО Буковик на врху планине Букуље у Аранђеловцу“.

Због тога што је адвокатица Анђела Станишић 16. јула, у својству „представника“ инвеститора, на локалној ТВ „Шумадија“, одобравала бесправно извођење радова, Драган Тодоровић је поднео 21. августа и допуну кривичне пријаве, којом је и она обухваћена.

Данас је решење општинског грађевинског инспектора достављено Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу, као несумњив доказ да су на „Ловачком дому“ изведени нелегални грађевински радови, а што је све претходно било наведено и у Тодоровићевој кривичној пријави.

Допис Основном јавном тужилаштву, од 24. августа 2020. године

И док се са пријемног штамбиља Основног јавног тужилаштва у Аранђеловцу није осушило мастило са данашњег дописа, чланови редакције нашег портала су снимили ново решење општинског грађевинског инспектора на металној градилишној огради око отвореног базена у парку Буковичке бање. И радови рушења трамбулине и скоро половине бетонске шкољке отвореног базена такође су били предмет кривичне пријаве од 24. јула, а тек после скоро месец дана општински грађевински инспектор је донео одговарајуће решење.

Решење грађевинског инспектора број: 356-173-7/2020-06, од 20. августа 2020. године

И у овом решењу грађевински инспектор Снежана Миливојевић је наредила „затварање градилишта предузећу „Буковичка бања Стублина“ д. о. о. инвеститору радова на рушењу објекта отворени базен у парку Буковичке бање на кп бр. 1934/1 КО Аранђеловац, које је отпочело без одобрења надлежног општинског органа“.

Дакле, од укупно три, решењем грађевинског инспектора затворена су два градилишта привредног друштва „Буковичка бања Стублина“ д. о. о. Аранђеловац. И на „Шумадији“ је видљиво да су прекорачени дозвољени радови према решењу за „прву фазу“ (отвори прозора претворени у врата и порушено комплетно поткровље са армирано-бетонском конструкцијом), па је само остало неизвесно ко ће пре реаговати: грађевински инспектор доношењем трећег решења о затварању градилишта „Шумадије“ или тужилачки органи подизањем оптужнице за извођење радова без грађевинске дозволе.

Накнада штете, која је причињена објектима „Ловачки дом“ и отворени базен (који је и културно добро, под посебном заштитом закона, који у Аранђеловцу очигледно не важе, додуше не важе за повлашћене, којима се то све после обија о главу) су посебна тема, која ће брзо бити отворена.

Стварност

Покажи више
Back to top button
Close
Close